ZS Londynska
2014/2015 TestČS - 8.ročník (Zybalova 02.06 Písemná práce Třída: 8.r.) Milí osmáci, jak už jsme se domlouvali, ve čtvrtek 4.6.2015 si napíšeme náš ...
Parametrické vyjádření přímky —
Parametrická rovnice přímky je základní rovnice přímky v rovině nebo v prostoru. Motivace # Jak bychom mohli popsat přímku v rovině? Víme, že k popsání ...
Analytická geometrie - Souřadnice - Soustava souřadnic v ...
Pokud máme nyní zadánu soustavu souřadnic O xy, můžeme libovolnému bodu A roviny jednoznačně přiřadit uspořádanou dvojici čísel a 1 a a 2.
4.7 - Fyzikální sekce MFF UK
4.7 Jak se zkoumá proudění reálných tekutin v složitějších případech. Hlavním úkolem tohoto druhého dílu knihy Klasická mechanika bylo ukázat ...
Vektory—
Všechny červené vektory jsou kolineární – jsou rovnoběžné. Na směru už dále nesejde, je jedno, jestli míří do pravého horního rohu, nebo do ...
Dynamika harmonického pohybu - FyzWeb - novinky
Mechanické kmitání a vlnění – Kmitání mechanického oscilátoru – Dynamika kmitavého pohybu Teorie: Harmonický pohyb Kmitavý pohyb, jehož časový ...
Kinematika hmotného bodu
Celkové zrychlení je rovno vektorovému součtu obou zrychlení . a = a t + a n. Velikost okamžitého zrychlení je dána: . Známe-li velikost tečného a ...
Planety - Sluneční soustava - Slovníček pojmů
Planety sluneční soustavy - multimediální učební text ... Astronomické souřadnice (na obloze, na planetách) Dvojice sférických souřadnic (úhlů ...
Výpočty - Nebeská mechanika
V této kapitole shrneme postup, kterým získáme rektascenzi a deklinaci a/nebo ekliptikální délku a šířku tělesa, které se pohybuje po kuželosečce s ...
6.PRAVOÚHLÁ SOUSTAVA SOUŘADNIC, PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST
6. PRAVOÚHLÁ SOUSTAVA SOUŘADNIC, PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST OPAKOVÁNÍ NA SŠ 3 18. Ubytování v hotelu stojí 5 500 Kč za 10 dní.
MATEMATICKÉ POJMY
Stránky se snaží zmapovat nejen vznik a vývoj vesmíru, ale také vývoj participujících vědních oborů
Dynamika - Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and ...
Momenty setrvačnosti a deviační momenty Momenty setrvačnosti a deviační momenty charakterizují spolu shmotností a statickými momenty hmoty ...
ASTRONOMICKÉ POJMY // KOSMOLOGICKÉ POJMY
Astronomické a kosmologické pojmy a termíny ... A : aberace (světla) odchýlení světelného paprsku přicházejícího od pozorovaného tělesa k pozorovateli ...
Analytická geometrie - Souřadnice - Soustava souřadnic v ...
Soustava souřadnic v prostoru. Podobně jako při získání souřadnic v rovině budeme postupovat i v prostoru.
SHC | Návrh číselníku slunečních hodin
Nápověda SHC | NÁVRH ČÍSELNÍKU SLUNEČNÍCH HODIN 0. Instalace SHC 1. Použití programu 2. Popis menu 3. Klávesové zkratky 4. Slovníček termínů 5.
sex s liliputkou videa nahé maniny christina applegate náhé fotky sex porno zvířat