literární čajovna
Kámasútra - učebnice lásky nebo také kniha rozkoší, vznikla na počátku našeho letopočtu, autorem je Vátsajána
Kříž Kristův odpuzuje pyšné. Tvrdá realita ukřižování ...
... solidaritu Boží lásky‘ s nevýslovně trpícím, týraným a usmrceným Spasitelem, jak je to předáváno ve zprávách o Umučení až do dnešních dnů. V Ježíši Nazaretském se Bůh ztotožnil s extrémní lidskou ...
antika - Sapfó
... pověsti o lesbických stycích mezi Sapfó a jejími následovatelkami jsou pozdějšího data a nemusejí se zdaleka zakládat na pravdě. Přesto však díky Sapfó máme dvě nejčastější pojmenování pro ženskou ...
Vyklepáno z knih: The Living Theatre | Outsider Media
... ostatních. V antice byli otroci naprosto poctivě nazýváni otroky. Ve středověku obdrželi jméno nevolníci. Dneska se jim říká námezdní dělníci. Jejich postavení je mnohem důstojnější a méně tvrdé, než ...
V Aréně hrají o lásce na doraz –
... do prostoru divadelního experimentu. Všechny podoby vztahů K němu inklinují jednoznačně v nezaměnitelném Klimszově otevřeném rukopise také Neidentifikovatelné lidské ostatky a skutečná podstata lásky.
Lesbos uchvátí klidným mořem i zkamenělým pralesem
... už z antiky, narodila se zde básnířka a kreslířka Sapfó, která tu vedla dívčí kroužek a netajila se erotickou náklonností ke svým žačkám. Díky tomu se pro tento cit vžilo označení lesbická láska ...
Lesbické umění 4.díl
... ženami. lesbičky_nadrevo_cz_1 V období starověkého Řecka a Říma (antiky) nebyla homosexuální láska zakázána; naopak mnohdy byla považována ještě za něco více než láska heterosexuální (a to zejména u ...
Homosexualita v umění – Wikipedie
... příběhy o lásce mezi muži, ať už v mýtech, milostné poezii, nebo satiře. Nejznámější příběhy najdeme shrnuté v Ovidiových Proměnách, legendární groteskní román Satirikon je příběhem dvojice bývalých ...
Lesbos, ostrov básnířky Sapfó - DokonaláŽena ...
... o její lesbické orientaci. Jak to s její náklonností k ženám bylo ve skutečnosti, ale není úplně jasné. Podle jedné z pověstí údajně spáchala sebevraždu z nešťastné lásky ke krásnému mladíkovi. Její ...
Vlákno názorů k článku Lesbický seriál Láska je Láska na ...
» Televize » Lesbický seriál Láska je Láska na Primě love v původním znění s titulky » Názory » Vlákno
Jaké bylo gay a lesbické hnutí z pohledu historie ...
... bájích, připomíná odsouzení homosexuality s příchodem křesťanství, zmiňuje otevření tématu lásky mezi muži v období renesance a rozšíření tématu až teprve s Winckelmannovým znovuobjevením antiky.
Antický svět
... pozdní antice, případně z nich byli často obviňováni renesanční umělci. Jedna taková technická vsuvka – chlapcem byl v antice každý, komu ještě nenarostl plnovous, nebo nenarostlo kompletní ochlupení.
Sex v pravěku a antice |
... Samosu. Ačkoli se zachovaly pouze zlomky, obsahovala podle všeho materiály k lesbické lásce. Z římského období se žádná kniha tohoto druhu nedochovala, ačkoli není pochyb o tom, že spisy existovaly.
sex s liliputkou videa nahé maniny christina applegate náhé fotky sex porno zvířat